กลิ่นเนื้อหมู แบบผง 1 กก. เป็นสารแต่งกลิ่นเหมาะสำหลับนำไปเพิ่มกลิ่นอาหาร อัตราส่วนในการนำไปใช้ 0.03% ต่อวัตถุดิบ

฿380.00

กลิ่นเนื้อหมู แบบผง

สำหรับทำอาหาร นำไปใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นในลูกชิ้น หรือนำไปทำเครื่องปรุงรสกลิ่นเนื้อหมู 1 แพ็ค บรรจุ 1 กก.

ยกตัวอย่าง

นำไปใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นในลูกชิ้น หรือนำไปทำเครื่องปรุงรส กลิ่นเนื้อหมู แบบผง สารแต่งกลิ่นนี้ไม่ได้ทำมาจากเนื้อสัตว์ แต่เป็นเพียงการสังเคราะห์กลิ่นขึ่นมาตามขบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ ขอผู้ผลิต

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

กลิ่นเนื้อหมู แบบผง

สำหรับทำอาหาร นำไปใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นในลูกชิ้น หรือนำไปทำเครื่องปรุงรสกลิ่นหมู สารแต่งกลิ่นนี้ไม่ได้ทำมาจากเนื้อสัตว์ แต่เป็นเพียงการสังเคราะห์กลิ่นขึ่นมาตามขบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ ขอผู้ผลิต

ประโยชน์ด้านนำเอาไปใช้

  • ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมของอาหาร
  • ช่วยชูรสชาติของอาหาร
  • ช่วยลดต้นทุนของวัตถุดิบ
  • ช่วยเพิ่มยอดขายสินค้า

วิธีการนำไปใช้

การนำเอากลิ่นเนื้อหมูแบบผงไปใช้ อัตราส่วนของการนำไปใช้ อยู่ที่่ 0.3% ของวัตถุดิบ หรือคำนวณเบื้องต้น ใช้เนื้อหมู 1 กก. ใส่กลิ่นเนื้อหมูแบบผง แค่ 3 กรัม หารท่านใดที่ผลิตเยอะก็ให้ บวก ลบ ตามความต้องการของท่าน แต่ห้ามเกิน อัตราส่วนที่เราแจ้งไว้

กลิ่นเนื้อหมูแบบผงเป็นอันตรายหรือไม่

กลิ่นเนื้อหมูแบบผงเป็นอันตรายหรือไม่ ท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของ กลิ่นสังเคราะห์ ทางเราจะแจ้งว่าตัวกลิ่นสังเคราะห์เป็นกลิ่นที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนกลิ่นจากธรรมชาติ  แต่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่รับประทาน นอกเสียจากจะรับประทานเกินมาตรฐานตามที่แจ้งไว้ ถ้าจะให้เปรียบเทียบ กลิ่นเนื้อหมูแบบผง ก็จะคล้ายกับ ผงชูรส หรือ เครื่องปรุงเพื่อเพิ่มความอร่อยของการหารเป็นต้น ยกตัวอย่าง รสดีที่จำหน่ายในท้องตลาด ก็ใช้กลิ่นหมูแบบผงด้วยเช่นกัน เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมของสินค้า