Posted on

ขั้นตอนการนำเข้า ไส้หมูหมักเกลือ

ไส้หมูหมักเกลือ

ไส้หมูหมักเกลือ สำหรับทำไส้กรอกอีสาน ไส้อั่ว และ อื่นๆ ไส้หมูหมักเกลือเป็นไส้ธรรมชาติ ซึ้งแปรรูปมาจากไส้หมูจริง โดยผ่านขบวนการดองเกลือ ไส้หมูที่นำมาทำไส้หมูหมักเกลือ จะเป็นไส้ที่สะอาดและมีความปลอดภัย ซึ้งจะมีเจ้าาหน้าที่ค่อยตรวจสอบมาตรฐานการผลิตอย่างเข้มงวด ไส้หมูหมักเกลือของทางร้าน 100% จะนำเข้าจากประเทศจีน ก่อนที่จะนำเข้าได้ ก็จะมีการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์ ก่อนที่จะนำเข้าได้ รับรองได้ว่า ไส้หมูหมักเกลือของทางร้าน สะอาดปลอดภัย อย่างแน่นอน

ขนาดของไส้หมูหมักเกลือ

การขัดเลือกเรื่องของขนาดไส้หมู ก็จะมีเจ้าหน้าที่ชํานาญการพิเศษ เป็นคนคัดเลือก และก็จะมีอุปกรณ์คัดเลือกโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ไส้ที่เท่าๆกัน ตามขนาด ขนาดไส้ที่ทางร้านมีก็ตั้งแต่เบอร์ 32 จนถึงเบอร์ 42 เลยทีเดียว (อยากเห็นความต่างเรื่องขนาด แนะนำให้เข้าไปดูหน้าเว็บของทางร้านครับ)