ช่องทางการจัดส่งสินค้า

จำหน่ายไส้หมูหมักเกลือสำหรับทำไส้กรอกอีสาน และอุปกรณ์ พร้อมทั้งส่วนผสม ไส้เค็ม ไส้ดองเกลือ