ขั้นตอนในการสั่งซื้อ

หากลูกค้าท่านใดประสงค์ที่จะคืนสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน